ابزار وبمستر

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (10)
تاليف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (11) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 23000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
2- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 22000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
3- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند!
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 22000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
4- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 26000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
5- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
6- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 24000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
7- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 5000 نسخه - 28000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
8- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 22000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
9- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 22000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
10- زنان خوب به آسمان می‌روند، زنان بد به همه جا می‌رسند! چرا سر به راه بودن سودی برای خانم‌ها ندارد؟
یانا ارهارد ؛ مترجم:پدرام پورنگ ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3000 نسخه - 25000 ريال - 5 -20-5885-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]