لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی و فیزیولوژی پایه و کاربردی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - 436 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 5 -37-6265-964 انتخاب
2- آناتومی و فیزیولوژی پایه و کاربردی
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - مرکز نشر پاشا،گلبان - 916 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 3 -38-6265-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1