لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 304 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 118000 ریال - 6 -3-90895-600-978 انتخاب
2- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - 240 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 118000 ریال - 9 -2-90895-600-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 229000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1