لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام
نويسنده:محمد غفوریان - چالش - 96 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -73-2522-964-978 انتخاب
2- تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام
نويسنده:محمد غفوریان - چالش - 284 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 6 -73-2522-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1