لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
مترجم:ناصر احمدی‌اصل ؛ مترجم:علی پورمتعبد ؛ مترجم:محمدکاظم غریب‌ناصری - ابن سینا - 728 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 8 -59-7939-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1