لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مصباح القرآن: فنوتیک، صوت‌شناسی و بهداشت صوت ویژه قاریان، مداحان، موذنین، سخنرانان، خوانندگان و ...
نويسنده:محمد بنیادی - عابد - 104 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 2 -383-364-964 انتخاب
2- مصباح القرآن: قرآن، کتاب پاسخگو
نويسنده:محمد بنیادی ؛ ويراستار:حوریه عقبایی - عابد - 168 صفحه - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 7 -823-364-964-978 انتخاب
3- مصباح القرآن: الگوی نظری در روش و فنون تدریس قرآن کریم، روش تبلیغ و تدریس قرآن و معارف اسلامی، اسامی کامل قرآن کریم، ...
نويسنده:محمد بنیادی ؛ ويراستار:حوریه عقبایی - عابد - 112 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -822-364-964-978 انتخاب
4- مصباح القرآن: قواعد تجوید و تجوید استدلالی به روایت حفص از عاصم
نويسنده:محمد بنیادی ؛ ويراستار:حوریه عقبایی - عابد - 80 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 9 -094-364-964 انتخاب
5- مصباح القرآن: فصیح‌خوانی و تجوید مقدماتی
نويسنده:محمد بنیادی ؛ ويراستار:حوریه عقبایی - عابد - 52 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 0 -093-364-964 انتخاب
6- مصباح القرآن: مبانی نظری و عملی وقف و ابتدا در قرآن، بررسی حداقل 5 قرائت ترتیل (150 نوار) و 2 قرائت تحقیق (120 نوار)، بررسی تحلیل آیه به آیه ...
نويسنده:محمد بنیادی ؛ ويراستار:حوریه عقبایی - عابد - 566 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -821-364-964-978 انتخاب
7- مصباح القرآن: خودآموز، آزمون، روش تدریس و کارگاه چهار رسم‌المصحف قرآن کریم
نويسنده:محمد بنیادی - عابد - 140 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 9 -256-364-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1