لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب سبز "راهنمای شهرداریها" طرحهای شهری در ایران
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 136 صفحه - (در12جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 9 -00-8466-964 انتخاب
2- کتاب سبز "راهنمای شهرداریها" ساخت و سازه‌های شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 112 صفحه - (در12جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 8500 ریال - 7 -01-8466-964 انتخاب
3- کتاب سبز "راهنمای شهرداریها" کاربری زمین شهری
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 96 صفحه - (در12جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 3 -7-95251-964 انتخاب
4- کتاب سبز "راهنمای شهرداریها" نظام مراکز شهری / فضاهای مسکونی
نويسنده:احمد سعیدنیا - سازمان شهرداریهای کشور - 124 صفحه - (در12جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 964-95251-9-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1