لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(305)
چاپ مجدد (85)
تالیف (332)
ترجمه (58)
تهران (271)
شهرستان (119)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (122)

کتاب های امروز مورخ 97/08/12 390 کتاب تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جراحی 2
نويسنده:پری خدام - حیدری - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 3 -149-489-600-978 انتخاب
2- جراحی 4
نويسنده:پری خدام - حیدری - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -151-489-600-978 انتخاب
3- بیماری‌های قلب
نويسنده:پری خدام - حیدری - 214 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -097-489-600-978 انتخاب
4- آناتومی مقطعی سر و گردن برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -174-489-600-978 انتخاب
5- آناتومی مقطعی تنه برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:علی‌اصغر یوسفی‌دیبا ؛ نويسنده:سمیه حیدری‌زادی - حیدری - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -164-489-600-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
7- تاثیر خوشنویسی بر روی هنر و تمدن اسلامی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -80-5260-600-978 انتخاب
8- مطالعه تطبیقی درباره جایگاه نماد در هنر اسلامی و هنر مسیحی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -81-5260-600-978 انتخاب
9- ویلن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا - فرهنگ رسا - 68 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -2-901462-0-979 انتخاب
10- ویلن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا - فرهنگ رسا - 52 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -1-9014620-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39