لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(218)
چاپ مجدد (84)
تالیف (240)
ترجمه (62)
تهران (238)
شهرستان (64)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (51)

کتاب های امروز مورخ 98/02/18 302 کتاب تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شبهه‌شناسی و پاسخ‌گویی به شبهات
نويسنده:علی مرادزاده ؛ ويراستار:مریم مرادزاده - ناد - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -5-99701-622-978 انتخاب
2- گزارش تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان زنجان سال (1399 - 1395): امور اجتماعی - بخش سلامت و ارتقای کیفیت زندگی
تهيه كننده: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان - سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 12 نسخه - 180000 ریال - 5 -101-203-622-978 انتخاب
3- تحلیل احساس و نظرکاوی
نويسنده:بینگ لیو ؛ مترجم:سپیده جمشیدی‌نژاد ؛ مترجم:فاطمه احمدی‌آبکناری - حق‌شناس - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 8 -93-7304-600-978 انتخاب
4- رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های سخن پراکنی جهان
نويسنده:علی مرادزاده ؛ ويراستار:مریم مرادزاده - ناد - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -3-99701-622-978 انتخاب
5- فرش‌های پیش از اسلام و منسوجاتی از خاورزمین
نويسنده:فریدریش اشپولر ؛ مترجم:رضوان احمدی‌پیام ؛ مترجم:معصومه طوسی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 190000 ریال - 9 -0610-02-600-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی منابع انسانی
نويسنده:اردشیر شیری ؛ نويسنده:علی‌اصغر فانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 210000 ریال - 0 -0639-02-600-978 انتخاب
7- تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه (با تاکید بر هویت فرهنگی)
نويسنده:محسن بهرام‌نژاد ؛ ويراستار:عادله مشایخی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 430000 ریال - 2 -0635-02-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی: رویکردی کاهنده،‌ موقعیتی پیچیده
نويسنده:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی ؛ ويراستار:علی‌اصغر حمیدفر - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 230000 ریال - 2 -0606-02-600-978 انتخاب
9- آزمون‌های کنکور ارشد پزشکی با پاسخ تحلیلی و نکات تکمیلی: آناتومی آزمون‌های سال‌های 77 الی 98
نويسنده:محمد عظیمی‌الموتی ؛ نويسنده:ندا غفاری - جامعه‌نگر - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 729000 ریال - 5 -786-101-600-978 انتخاب
10- رونق تولید داخلی و توسعه اقتصاد ملی
نويسنده:محمد قجر ؛ نويسنده:محمدرضا کریم‌پور ؛ نويسنده:مهرداد فرج‌اللهی - هوشمند تدبیر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 100000 ریال - 1 -192-418-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31