لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(269)
چاپ مجدد (224)
تالیف (334)
ترجمه (159)
تهران (452)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (233)
كمك درسی و آموزشی (102)

کتاب های امروز مورخ 98/03/18 493 کتاب تعداد    ركورد در یک صفحه

1- New idioms in America
نويسنده:مریم حاجی‌ابوطالبی - جنگل،جاودانه - 136 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 8 -871-316-600-978 انتخاب
2- پژواک
نويسنده:پام‌مونیوس رایان ؛ مترجم:فریده خرمی - پیدایش - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 680000 ریال - 4 -609-296-600-978 انتخاب
3- ز تو تا تو در ایستگاه هفتم
شاعر:علیرضا بهرامی‌عیسی‌آبادی - نگار تابان - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 8 -35-9892-600-978 انتخاب
4- کسی که نیست...
نويسنده:لیلا کیانیان - نگار تابان - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 180000 ریال - 1 -34-9892-600-978 انتخاب
5- بیکران(مجموعه شعر)
شاعر:سیدمحمد عبداللهی - نگار تابان - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -37-9892-600-978 انتخاب
6- قانونگذاری و اجرا؛ مجموعه نشست‌های تخصصی تحلیل روابط قوای مقننه و مجریه
تهيه و تنظيم:امیرحسین اصل‌زعیم ؛ زيرنظر:ابوالفضل درویشوند - پژوهشکده شورای نگهبان - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 480000 ریال - 9 -41-8378-600-978 انتخاب
7- کتابشناسی شورای نگهبان
تهيه و تنظيم:حمید فعلی ؛ زيرنظر:ابوالفضل درویشوند - پژوهشکده شورای نگهبان - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 210000 ریال - 7 -29-8378-600-978 انتخاب
8- شرح قانون اساسی: فصل اول - اصول کلی (جلد اول؛ اصول 5، 9 و 11)
نويسنده:سیدمحمدمهدی غمامی ؛ نويسنده:حامد نیکونهاد ؛ زيرنظر:عباسعلی کدخدایی - پژوهشکده شورای نگهبان - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -28-8378-600-978 انتخاب
9- راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 2015:9001: تجربه شرکت سیم لاکی فارس
نويسنده:قرشی سیدامیرحسین ؛ نويسنده:احمدرضا لیاقت ؛ نويسنده:فرزانه محناوی - کیفیت - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -45-8887-964-978 انتخاب
10- راهنمای عملی سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها ویژه فرشتگان سرمایه‌گذار
مترجم:حسین شکرریز - کیفیت - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 0 -60-8887-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50