ابزار وبمستر

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (44)
تاليف (49)
ترجمه (0)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسي و آموزشي (1)
تعداد يافت شده (49) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- پیچ در پیچ: برای کودکان دبستان
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 3800 ريال - 7 -248-307-964 انتخاب
2- پیچ در پیچ: برای کودکان پیش از دبستان
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 6 -247-307-964-978 انتخاب
3- پیچ در پیچ: برای کودکان دبستانی
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 9000 ريال - 0 -249-307-964-978 انتخاب
4- پیچ در پیچ: برای کودکان پیش از دبستان
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 9 -246-307-964-978 انتخاب
5- پیچ در پیچ
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 9000 ريال - 6 -247-307-964-978 انتخاب
6- پیچ در پیچ: برای کودکان پیش از دبستان
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 5000 نسخه - 15000 ريال - 6 -247-307-964-978 انتخاب
7- کلاس اولی‌ها
به‌اهتمام:فریده سیدناصری ؛ ويراستار:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 8500 ريال - 8 -242-307-964 انتخاب
8- پیچ در پیچ
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 9000 ريال - 3 -248-307-964-978 انتخاب
9- پیچ در پیچ: برای کودکان پیش از دبستان
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 8000 ريال - 3 -248-307-964-978 انتخاب
10- پیچ در پیچ: برای کودکان دبستان
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای فهیم - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 3800 ريال - 5 -249-307-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]