لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(260)
چاپ مجدد (73)
تالیف (325)
ترجمه (8)
تهران (330)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (333) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه در خلاصه بیماری‌های زنان و مامایی (2) بر اساس دنفورث 2008
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 360000 ریال - 7 -83-5779-600-978 انتخاب
2- گوارش: منطبق بر رفرانس وزارت بهداشت بر مبنای هاریسون 2008 و سیسیل 2010
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 6 -35-5779-600-978 انتخاب
3- خلاصه اصول جراحی (1) بر مبنای شوارتز 2010
- پارسیان دانش - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -25-5779-600-978 انتخاب
4- ریه بر اساس هاریسون و سسیل 2012 و سیسیل 2010
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 8 -57-5779-600-978 انتخاب
5- اندوکرینولوژی بر اساس هاریسون 2012 و سیسیل 2010
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 3 -94-5779-600-978 انتخاب
6- خلاصه در خلاصه جراحی (3) بر اساس شوارتز 2015
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -49-7701-600-978 انتخاب
7- رشد و تکامل نلسون 2004 به انضمام تغییرات نلسون 2002
نويسنده:کامیار کامرانی - پارسیان دانش - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 964-8773-22-X انتخاب
8- بیماریهای دستگاه تنفسی بر اساس هاریسون 2015 و سیسیل 2015
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 1100000 ریال - 3 -26-7701-600-978 انتخاب
9- سوالات رادیولوژی: بر اساس رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت آزمون پذیرش دستیار تخصصی
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش ؛ گردآورنده:سیدمیثم شفیعی‌مطهر - پارسیان دانش - 42 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1383 - 500 نسخه - 2 -12-8773-964 انتخاب
10- سوالات جامع اطفال 2
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 500 نسخه - 9 -14-8773-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34