لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(106)
چاپ مجدد (44)
تالیف (30)
ترجمه (120)
تهران (150)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (150) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفت‌وگو در باغ
نويسنده:شاهرخ مسکوب - فرهنگ جاوید - 96 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -65-6182-600-978 انتخاب
2- خداحافظ برلین
نويسنده:کریستوفر ایشروود ؛ مترجم:آرش طهماسبی - فرهنگ جاوید - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 4 -2-91743-600-978 انتخاب
3- درآمدی بر اساطیر ایران
نويسنده:شاهرخ مسکوب ؛ ويراستار:علیرضا جاوید - فرهنگ جاوید - 108 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -74-6182-600-978 انتخاب
4- فرهنگ و زندگی روزمره: گفت‌وگوهایی با جلال ستاری، علی بلوکباشی، حاتم قادری، عبدالله کوثری، حسین سلطانزاده، مازیار بهاری، مهرداد اسکویی
نويسنده:ناصر فکوهی - فرهنگ جاوید - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 7 -7-91585-600-978 انتخاب
5- ساده‌نویسی: علم ساده رسیدن به آنچه می‌خواهید
نويسنده:مارک جوینر ؛ مترجم:مهدی جاوید - فرهنگ جاوید - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 3 -5-91585-600-978 انتخاب
6- جنگ جهانی اول
نويسنده:دیوید اونز ؛ مترجم:بابک محقق - فرهنگ جاوید - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 6 -41-8209-600-978 انتخاب
7- سمفونی پاستورال
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:سیروس ذکاء ؛ ويراستار:علیرضا جاوید - فرهنگ جاوید - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -58-8209-600-978 انتخاب
8- دعوت به تماشای دوزخ: مجموعه مقالات ادبی و سیاسی
نويسنده:ماریو وارگاس‌یوسا ؛ مترجم:عبدالله کوثری - فرهنگ جاوید - 592 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 990000 ریال - 2 -94-8209-600-978 انتخاب
9- پرومته در زنجیر
نويسنده: اشیل ؛ مترجم:شاهرخ مسکوب ؛ ويراستار:علیرضا جاوید - فرهنگ جاوید - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -75-6182-600-978 انتخاب
10- پرسه‌زنی و زندگی روزمره ایرانی: تاملی بر مصرف مراکز خرید
نويسنده:عباس کاظمی - فرهنگ جاوید - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 700 نسخه - 130000 ریال - 2 -32-6182-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15