ابزار وبمستر

چاپ اول(115)
چاپ مجدد (394)
تاليف (370)
ترجمه (139)
تهران (509)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (500)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (509) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- حواستو جمع کن
نقاش:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - (در1جلد ) - جلد 2 - چاپ 3 سال 1369 - 25000 نسخه - 230 ريال - انتخاب
2- موشی و پروانه‌ها
نقاش:فون‌هانه تورک - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 10000 نسخه - 170 ريال - انتخاب
3- حواستو جمع کن: شناخت شکلها، تفاوتها، تشابه‌ها
فهیمه سیدناصری - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 4200 نسخه - 9000 ريال - 0 -009-307-964-978 انتخاب
4- مار سبز و پونه
محمدرضا شمس‌ ؛ تصويرگر:اکبر نیکان‌پور - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1377 - 10000 نسخه - 1500 ريال - 8 -063-307-964 انتخاب
5- ماری کوری در 90 دقیقه: برای نوجوانان
جان گریبین ؛ مری گریبین ؛ مترجم:پریچهر همایون‌روز - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7000 نسخه - 2500 ريال - 6 -081-307-964 انتخاب
6- مدرسه انقلاب: رمان نوجوانان
حسین فتاحی ؛ زيرنظر: شورای‌بررسی‌کتاب ؛ نقاش:احمد وکیلی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 5500 نسخه - 4500 ريال - 6 -016-307-964 انتخاب
7- از ایستگاه چهارم تا سال گندم: مجمومه داستان برای نوجوانان
عبدالمجید نجفی ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ نقاش:علی خدایی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 50000 نسخه - 8 -015-307-964 انتخاب
8- حواستو جمع کن: آمادگی نوشتار، هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین
فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 24 صفحه - جلد 12 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 4100 نسخه - 9000 ريال - 9 -361-307-964-978 انتخاب
9- سکاکی: برای گروههای سنی چهارم و پنجم دبستان و اول راهنمایی
مرتضی امین - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ريال - 5 -056-307-964 انتخاب
10- حواستو جمع کن: تمرکز و دقت
فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:مهیار قلمی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - 24 صفحه - (در12جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 30 سال 1392 - 6100 نسخه - 14000 ريال - 3 -008-307-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]