لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(142)
چاپ مجدد (196)
تالیف (256)
ترجمه (82)
تهران (31)
شهرستان (307)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (69)

تعداد یافت شده (338) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحریر الروضه فی شرح اللمعه
شارح:علیرضا امینی ؛ شارح:محمدرضا آیتی ؛ مقدمه:ابوالقاسم گرجی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،موسسه فرهنگی طه - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 12500 ریال - 0 -284-459-964 انتخاب
2- مسیحیت و بدعتها
نويسنده:جوآن اگریدی ؛ مترجم:عبدالرحیم سلیمانی‌اردستانی - کتاب طه - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -1-91684-964 انتخاب
3- تجربه دینی
نويسنده:وین پرادفوت ؛ مترجم:عباس یزدانی - کتاب طه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 10500 ریال - 3 -4-91684-964 انتخاب
4- اسلام و نقد سنت وبری
نويسنده:داود مهدوی‌زادگان - کتاب طه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 ریال - 5 -3-91684-964 انتخاب
5- آموزش کلام اسلامی: خداشناسی
نويسنده:محمد سعیدی‌مهر - کتاب طه - 376 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12500 ریال - 7 -2-91684-964 انتخاب
6- جامعه مدنی در مطبوعات
نويسنده:سیدمسعود معصومی ؛ نويسنده:منصور میراحمدی - کتاب طه - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 4250 ریال - 4 -9-91684-964 انتخاب
7- با راهیان کوی دوست: اعتکاف
نويسنده:احمد درویش‌گفتار ؛ تهيه و تنظيم: مرکزپژوهشهای‌اسلامی‌صداوسیما - کتاب طه - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 2200 ریال - 8 -7-91684-964 انتخاب
8- کوثر نور: فاطمه زهرا (ع)، در کلام امام و رهبری
تهيه و تنظيم: دفترمطالعات‌وتحقیقات‌زنان - کتاب طه - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 نسخه - 6 -8-91684-964 انتخاب
9- گفتگوی تمدنها و برخورد تمدنها
نويسنده:سیدصادق حقیقت - کتاب طه - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -5-91684-964 انتخاب
10- فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه
نويسنده:علیرضا امینی ؛ نويسنده:محمدرضا آیتی ؛ مترجم:سیدمهدی دادمرزی - کتاب طه - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 964-91684-6-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34