لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(467)
چاپ مجدد (1)
تالیف (439)
ترجمه (29)
تهران (468)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (468) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرزند کارآفرین
نويسنده:ندا تارفی - ندای کارآفرین - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -0-92711-600-978 انتخاب
2- آمار کاربردی 2 (استنباطی)
نويسنده:علی قوامی - ندای کارآفرین - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 45600 ریال - 4 -8-92711-600-978 انتخاب
3- شبیه‌سازی کامپیوتری
نويسنده:علی قوامی - ندای کارآفرین - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 87000 ریال - 1 -9-92711-600-978 انتخاب
4- آمار کاربردی 1 (آمار توصیفی)
نويسنده:علی قوامی - ندای کارآفرین - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 81600 ریال - 7 -7-92711-600-978 انتخاب
5- محاسبات آماری با کامپیوتر
نويسنده:علی قوامی - ندای کارآفرین - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -1-92711-600-978 انتخاب
6- راهنمای روان‌شناسی عمومی (1)
نويسنده:ملیحه قاسمی - ندای کارآفرین - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 66000 ریال - 2 -2-92711-600-978 انتخاب
7- کارآفرینی
نويسنده:عبدالمجید نعمت‌اللهی ؛ نويسنده:اعظم شفیعی - ندای کارآفرین - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 0 -3-93625-600-978 انتخاب
8- داده‌کاوی به کمک R: Data mining with R
نويسنده:علی قوامی ؛ نويسنده:سمیه قوامی - ندای کارآفرین - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -1-93625-600-978 انتخاب
9- نکات کلیدی اصول و مبانی سازمان مدیریت (قابل استفاده برای کلیه دانشجویان، سراسری، آزاد و پیام نور)
نويسنده:فرشید رادفر ؛ نويسنده:منیره عسکری‌نژاد - ندای کارآفرین - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 9 -0-93625-600-978 انتخاب
10- آمار و احتمال مهندسی = Engineering prabability and statistics
نويسنده:علی قوامی - ندای کارآفرین - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -2-93625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47