لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (0)
تالیف (66)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (62)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 110 پرسش و پاسخ
نويسنده:سیدعبدالحمید معصومی - متخصصان - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -3-94882-600-978 انتخاب
2- آداب خانه در کلام معصومین
نويسنده:امین تنها - متخصصان - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -5-94882-600-978 انتخاب
3- نجات از سر در گمی
نويسنده:محمد افشار ؛ ويراستار:محمد مومن - متخصصان - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -2-94882-600-978 انتخاب
4- ورزش‌های پیش‌دبستانی و دبستان
نويسنده:مسعود گلمکانی - متخصصان - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-94882-600-978 انتخاب
5- گذرگاه عشق
شاعر:سیدمحمدحسین میران - متخصصان - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50000 ریال - 5 -8-94882-600-978 انتخاب
6- سرمایه اجتماعی از نگاه مدیریت دانش با مدل مفهومی KSE
نويسنده:سیده‌زینب موسوی‌دزفولی - متخصصان - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -6-99239-622-978 انتخاب
7- مدیریار فرهنگی: کتاب همراه مدیران
نويسنده:محمود نظرنیا - متخصصان - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 1 -3-99239-622-978 انتخاب
8- طنین آغاز
شاعر:سمیرا علیپورموسی‌آبادی - متخصصان - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 4 -2-99239-622-978 انتخاب
9- ال میرا
نويسنده:المیرا رنگین - متخصصان - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 8 -4-99239-622-978 انتخاب
10- فصل بی‌تکرار
شاعر:علی رجائیان - متخصصان - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -0-99455-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7