لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بینایی و ورزش حرفه‌ای
مترجم:هما نادری‌فر ؛ مترجم:سارا چشمی ؛ مترجم:سیدفرزاد محمدی - فارسیران - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -11-6349-622-978 انتخاب
2- مطالعات تفصیلی توسعه ورزش حرفه‌ای
نويسنده: سازمان‌تربیت‌بدنی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - سیب سبز - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 1 -16-8392-964 انتخاب
3- دوپینگ سلامت ورزشکاران، ورزش حرفه‌ای
نويسنده:ژان‌-‌فرانسوا بورگ ؛ نويسنده:میشل ریو ؛ نويسنده:ژرژ ویگارلو - بامداد کتاب - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -21-2585-964 انتخاب
4- از استعدادزائی تا استعدادپروری: ورزش دبستانی ناقوس بیداری استعدادهای خفته: شناخت ورزش حرفه‌ای و عوامل آلاینده آن
نويسنده:سیدمجتبی شیرازی ؛ زيرنظر:عسل کریمی - نرسی - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -44-5028-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1