لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(351)
چاپ مجدد (291)
تالیف (390)
ترجمه (252)
تهران (511)
شهرستان (131)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (268)

تعداد یافت شده (642) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی تنه: قفسه سینه (توراکس) Thorax، ابدومن (شکم) Abdomen، لگن (پلویس) Pelvis
نويسنده:بهرام الهی - جیحون - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1377 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -1-90880-964 انتخاب
2- آناتومی انسانی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:علی‌اصغر رواسی ؛ ويراستار:ابوالفضل عزیزآبادی‌فراهانی - دانشگاه پیام نور - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 20000 نسخه - 12000 ریال - 1 -095-455-964 انتخاب
3- کلیات آناتومی: آناتومی عمومی به همراه آزمون
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:سارا سلیمانی‌اصل ؛ نويسنده:محمدباقر پورحیدری - بابازاده،اشراقیه - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 295000 ریال - 2 -63-6772-964-978 انتخاب
4- آناتومی عمومی
نويسنده:نرگس اصفهانی - پل - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -244-233-964-978 انتخاب
5- چکیده آناتومی گری
نويسنده:چارلزهنری لیونارد ؛ مترجم:فرزاد مدرس‌موسوی - ارجمند - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 9 -56-6095-964 انتخاب
6- آناتومی پایه: ویژه دانشجویان رشته بهداشت عمومی، بر اساس آخرین سرفصل مصوب شورای...
نويسنده:آذر باباخانی ؛ نويسنده:مطهره ظاهرآراء ؛ نويسنده:فیروزه نیازوند - جوهر حیات - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -04-6355-600-978 انتخاب
7- دانشنامه بدن انسان
نويسنده:البیرحبیب مطلق ؛ مترجم:سرور فلاحی‌نژاد - گوهر اندیشه - 132 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 6 -87-6436-600-978 انتخاب
8- آناتومی تشریح عمومی برای: دانشجویان دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی
نويسنده:محمدعلی امامی‌میبدی ؛ ويراستار:مسعود عزت‌آبادی‌پور - سماط - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2200 نسخه - 39500 ریال - 5 -26-6437-964 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 536 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
10- آناتومی به زبان ساده: کالبدشناسی عمومی انسان برای ‌گروههای پزشکی و پیراپزشکی
نويسنده:محمدرضا نیک‌روش - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 7 -03-6023-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 65