لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان و گستره حقوق بندگی: شرح رساله حقوق امام سجاد (ع)
نويسنده:محمدباقر تحریری - موسسه بوستان کتاب - 792 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 590000 ریال - 5 -1925-09-964-978 انتخاب
2- انسان و گستره حقوق بندگی: شرح رساله حقوق امام سجاد (ع)
نويسنده:محمدباقر تحریری - موسسه بوستان کتاب - 792 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 1000000 ریال - 5 -1925-09-964-978 انتخاب
3- سیری در رساله حقوقی امام سجاد (ع): سلسله گفتارهای حضرت آیت‌الله میرسید محمد یثربی (دامت برکاته)
- فراموشی - 578 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 840000 ریال - 2 -07-6108-622-978 انتخاب
4- ترجمه شرح رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) جلد 1-2
نويسنده:سیدحسن قبانچی ؛ مترجم:صادق بوغبیش ؛ ويراستار:مهدی محقق - اسماءالزهرا - 975 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 3 -35-6856-600-978 انتخاب
5- سیری در رساله حقوقی امام سجاد (ع): سلسله گفتارهای حضرت آیت‌الله میرسید محمد یثربی (دامت برکاته)
- فراموشی - 592 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 840000 ریال - 9 -08-6108-622-978 انتخاب
6- سیری در رساله حقوقی امام سجاد (ع): سلسله گفتارهای حضرت آیت‌الله میرسید محمد یثربی (دامت برکاته)
- فراموشی - 578 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 840000 ریال - 6 -09-6108-622-978 انتخاب
7- ترجمه شرح رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) جلد 2-1
نويسنده:سیدحسن قبانچی ؛ مترجم:صادق بوغبیش ؛ ويراستار:مهدی محقق - هزاره دانش - 975 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -18-7402-600-978 انتخاب
8- ترجمه و شرح رساله حقوق امام سجاد (ع): همراه با قصه‌ها و عبرت‌ها
مترجم:محمدحسین احمدیار - یاس بهشت - 382 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 450000 ریال - 2 -97-9916-964-978 انتخاب
9- ترجمه رساله حقوق به انضمام کلمات قصار آن حضرت
مصحح:غلامحسین نادری - اسلامیه - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
10- آئینه حقوق: حقوق از دیدگاه امام سجاد (ع): شرح رساله‌الحقوق
نويسنده:قدرت‌الله مشایخی ؛ مترجم:نثاراحمد زین‌پوری - انصاریان - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 7 -647-438-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1