لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (15)
تالیف (27)
ترجمه (15)
تهران (33)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویان‌شناسی بالینی
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ مترجم:محمد مردانی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - 576 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -043-524-964-978 انتخاب
2- مجموعه سوالات جنین‌شناسی
نويسنده:جیمز فیکس ؛ نويسنده: دودک ؛ مترجم:فاطمه پیغمبری - یاررس،آثار سبحان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 42000 ریال - 6 -5-93531-600-978 انتخاب
3- جنین‌شناسی
نويسنده:کاظم پریور - مبتکران،پیشروان - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 4 -840-395-964-978 انتخاب
4- جنین‌شناسی
نويسنده:شارل اویون ؛ مترجم:مهرانگیز صدوقی - مرکز نشر دانشگاهی - 336 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 350 ریال - انتخاب
5- جنین‌شناسی
نويسنده:کاظم پریور - مبتکران - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 7 -06-5993-964 انتخاب
6- زیست‌شناسی تکوینی
نويسنده:اسکات‌اف گیلبرت ؛ زيرنظر:حسین بهاروند ؛ مترجم:عباس پیریایی - خانه زیست‌شناسی - 808 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 2 -42-2605-964-978 انتخاب
7- جنین‌شناسی
نويسنده:کاظم پریور - مبتکران،پیشروان - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 1200 نسخه - 68000 ریال - 4 -840-395-964-978 انتخاب
8- جنین‌شناسی
نويسنده:کاظم پریور - مبتکران،پیشروان - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 1200 نسخه - 145000 ریال - 4 -840-395-964-978 انتخاب
9- رویان‌شناسی اختصاصی
نويسنده:سیده‌اشرف حیدری ؛ نويسنده:کیاوش بحرینی ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -66-5250-600-978 انتخاب
10- مروری در فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تولید مثل
نويسنده:گلین باستین ؛ مترجم:ملک سلیمانی‌مهرنجانی ؛ مترجم:سیدمحمدعلی شریعت‌زاده - دانشگاه اراک - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 8500 ریال - 4 -12-7320-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5