لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (26)
تالیف (42)
ترجمه (68)
تهران (94)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:روشنک قطبی ؛ مترجم:آزاده زنوزی - گلبان،قاضی جهانی - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 320000 ریال - 0 -094-150-964-978 انتخاب
2- ضروریات جنین‌شناسی پزشکی (لانگمن): همراه با آزمونهای استاندارد تفکیکی
گردآورنده:میثم مرتاضیان ؛ گردآورنده:سجاد شفیعی ؛ زيرنظر:امیر اسماعیل‌نژادمقدم - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اباصالح - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -392-460-964 انتخاب
3- جنین‌شناسی: گزیده جنین‌شناسی لانگمن 2004: همراه با تست‌های آزمون‌های جامع علوم پایه به صورت تفکیکی
نويسنده:داوود رمزی - موسسه ‌فرهنگی‌ نوردانش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 39500 ریال - 3 -91-7757-964 انتخاب
4- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:فرید ابوالحسنی ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 474 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 189000 ریال - 9 -221-496-964-978 انتخاب
5- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ نويسنده:جان لانگمن ؛ مترجم:روشنک قطبی - گلبان،قاضی جهانی - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 3500 نسخه - 259000 ریال - 5 -031-150-964-978 انتخاب
6- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ نويسنده:جان لانگمن ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ابن سینا - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 550000 ریال - 2 -65-8874-600-978 انتخاب
7- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:فرید ابوالحسنی ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 474 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 169000 ریال - 9 -221-496-964-978 انتخاب
8- گفت‌و‌گو با جنین
نويسنده:اصغر بهمنی - زائر آستانه مقدسه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -216-180-964-978 انتخاب
9- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس سدلر ؛ مترجم:ماندانا اعرابی ؛ مترجم:فربد رئیس‌زاده - موسسه فرهنگی - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3300 نسخه - 59500 ریال - 9 -466-456-964 انتخاب
10- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ نويسنده:جان لانگمن ؛ مترجم:روشنک قطبی - گلبان،قاضی جهانی - 420 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 129000 ریال - 3 -83-7916-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11