لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(93)
چاپ مجدد (23)
تالیف (80)
ترجمه (36)
تهران (86)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توزیع در بازاریابی ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
به‌اهتمام: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -136-371-600-978 انتخاب
2- زمینه بازاریابی ورزشی
نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:سیدسعادت‌اله صالحی‌ساداتی - توپ - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -00-7350-600-978 انتخاب
3- اقتصاد در ورزش
نويسنده:بهرام قدیمی ؛ نويسنده:امیر امین‌مقدسی ؛ نويسنده:پرویز خلج‌امیرحسینی - بامداد کتاب - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -08-6167-622-978 انتخاب
4- تجارت در خدمت ورزش و اقتصاد
نويسنده:موسی احمدی‌قنبر ؛ نويسنده:کاوه خبیری - سروش الوند - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 6 -54-8945-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی
نويسنده:باب استوارت ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 340000 ریال - 8 -46-8466-600-978 انتخاب
6- حمایت‌گری در ورزش
نويسنده:بهرام یوسفی ؛ نويسنده:حسین عیدی ؛ نويسنده:نگار قلی‌پور - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -47-8448-600-978 انتخاب
7- استراتژی بازاریابی ورزشی
نويسنده:دیوید شلبری ؛ نويسنده:شاین کواک ؛ نويسنده:هانز وستربک - نشر علوم ورزشی - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 112000 ریال - 8 -7-92673-600-978 انتخاب
8- ترویج در بازاریابی ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
به‌اهتمام: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 112000 ریال - 8 -135-371-600-978 انتخاب
9- بررسی اثرات دلبستگی ورزشی بر خرید مکمل‏های ورزشی
نويسنده:جلال ورزنده‌کامه‌علیا - ماهواره - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 150000 ریال - 9 -434-459-600-978 انتخاب
10- برند در ورزش و هویت تیمی
نويسنده:علی بنسبردی ؛ نويسنده:جواد فسنقری ؛ نويسنده:محمد جعفری‌نسب - سخنوران - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -280-455-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12