لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (24)
تالیف (82)
ترجمه (41)
تهران (89)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملیات بلیط و مدیریت فروش در ورزش
نويسنده:جیمزتی. ریس ؛ مترجم:محسن اسماعیلی ؛ مترجم:نازنین راسخ - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -97-6858-600-978 انتخاب
2- مدیریت مالی و اداری در ورزش
نويسنده:کریم زهره‌وندیان ؛ نويسنده:بهمنی فاطمه - سرافرازان البرز - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 3 -66-7349-600-978 انتخاب
3- راهنمای رفتار مصرف‌کننده در ورزش و تمرین
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:زینب ابودردا ؛ گرافيست:محمودرضا لطیفی - حتمی،شرکت جازیکا - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -036-355-600-978 انتخاب
4- بررسی اثرات دلبستگی ورزشی بر خرید مکمل‏های ورزشی
نويسنده:جلال ورزنده‌کامه‌علیا - ماهواره - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 150000 ریال - 9 -434-459-600-978 انتخاب
5- Strategic sport marketing
نويسنده:David Shilbury ؛ نويسنده:Hans Westerbeek ؛ نويسنده:Shayne Quick - حتمی - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - 77000 ریال - انتخاب
6- تاثیر ورزشکاران معروف بر جذب اسپانسر
نويسنده:فاطمه فرائی ؛ نويسنده:الناز درودی ؛ نويسنده:علی معقول - سخنوران - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 8 -891-383-600-978 انتخاب
7- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
8- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
9- مدیریت بازاریابی ورزشی (کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:لیلا قربانی‌قهفرخی ؛ ويراستار:حمید قاسمی - دانشگاه پیام نور - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -0268-14-964-978 انتخاب
10- بازاریابی رابطه‌مند در ورزش
نويسنده:آندره بولر ؛ نويسنده:گرد نوفر ؛ مترجم:ناهید اتقیاء - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 6 -0398-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13