لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(100)
چاپ مجدد (24)
تالیف (83)
ترجمه (41)
تهران (90)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت فروش و تبلیغات ورزشی
نويسنده:ریچارد‌ال. آروین ؛ نويسنده:ویلیام‌آنتونی ساتون ؛ نويسنده:لاری‌ام مکارتی - اساتید دانشگاه - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 8 -1-97072-600-978 انتخاب
2- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
3- رابطه اقتصاد و ورزش
نويسنده:علی زمانی‌مقدم ؛ نويسنده:علی‌اکبر فارسی ؛ ويراستار:افسانه احمدی‌مقدم - گسترش علوم نوین - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 5 -8-96343-600-978 انتخاب
4- اصول و مبانی برندسازی ورزشی
نويسنده:مهرداد محرم‌زاده ؛ نويسنده:سعیده فتاح‌مدرس ؛ ويراستار:مهرداد آقایی - دانشگاه محقق اردبیلی - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -36-8569-600-978 انتخاب
5- برند ورزشی
نويسنده:حمید معین‌فرد - راه دکتری،گروه آموزشی مدرس - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50 نسخه - 350000 ریال - 0 -346-241-622-978 انتخاب
6- بررسی اثرات دلبستگی ورزشی بر خرید مکمل‏های ورزشی
نويسنده:جلال ورزنده‌کامه‌علیا - ماهواره - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 150000 ریال - 9 -434-459-600-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی
نويسنده:فاطمه حبیبی‌سوخت‌آبندانی - نوروزی - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 120000 ریال - 4 -357-449-600-978 انتخاب
8- حامیان مالی در ورزش = Sport sponsorship
نويسنده:حبیب هنری ؛ نويسنده:حسن عیسی‌زاده ؛ نويسنده:عباس خدایاری - زمامدار - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 6 -08-7885-600-978 انتخاب
9- بازاریابی جهانی ورزش: مسائل و تکنیک‌های معاصر
نويسنده:میشل دبورد ؛ نويسنده:آندره ریشلیو ؛ مترجم:علی یحیی‌نژاد - نوروزی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -0405-02-622-978 انتخاب
10- رفتار مصرف‌کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی
نويسنده:دانیل کارل فانک ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:زینب ابودردا - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 0 -16-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13