لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(105)
چاپ مجدد (24)
تالیف (85)
ترجمه (44)
تهران (93)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نورومارکتینگ در مدیریت ورزشی
نويسنده:نسرین عزیزیان‌کهن ؛ نويسنده:مهرداد محرم‌زاده ؛ نويسنده:مسعود دارابی - نگین سبلان - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -156-431-600-978 انتخاب
2- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
3- مبانی بازاریابی ورزشی
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:سوده خمسه ؛ نويسنده:فریده ندیمی - الماس دانش - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 8 -174-189-600-978 انتخاب
4- مدیریت بازاریابی ورزشی: دکتری
نويسنده:سلیمان عبدالهی - مدرسان شریف - 514 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 257000 ریال - 7 -4439-11-964-978 انتخاب
5- ترویج در بازاریابی ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
به‌اهتمام: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 112000 ریال - 8 -135-371-600-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی در ورزش
نويسنده:محمدسیوان نوری ؛ نويسنده:آرمان حیدری ؛ نويسنده:نسیمه اعزامی - سنجش و دانش - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50 نسخه - 200000 ریال - 9 -855-469-600-978 انتخاب
7- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
8- بازاریابی اجتماعی در ورزش حرفه‌ای
نويسنده:محبوبه نقوی - سنجش و دانش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 5 -655-469-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک برند در ورزش
نويسنده:مهتاب خان‌محمدی ؛ نويسنده:ملیحه‌السادات آقائی‌شهری - سخنوران - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -624-383-600-978 انتخاب
10- بررسی اثرات دلبستگی ورزشی بر خرید مکمل‏های ورزشی
نويسنده:جلال ورزنده‌کامه‌علیا - ماهواره - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 150000 ریال - 9 -434-459-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13