لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (19)
تالیف (75)
ترجمه (36)
تهران (81)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای رفتار مصرف‌کننده در ورزش و تمرین
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:زینب ابودردا ؛ گرافيست:محمودرضا لطیفی - حتمی،شرکت جازیکا - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -036-355-600-978 انتخاب
2- رفتار مصرف‌کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی
نويسنده:دانیل کارل فانک ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:زینب ابودردا - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 0 -16-6904-600-978 انتخاب
3- Advanced theory and practice in sport marketing
نويسنده:Eric C Schwarz ؛ نويسنده:Jason D Hunter ؛ نويسنده:Alan Lafleur - حتمی،شرکت جازیکا - 470 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 940000 ریال - انتخاب
4- ترویج در بازاریابی ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
به‌اهتمام: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 112000 ریال - 8 -135-371-600-978 انتخاب
5- اقتصاد در ورزش
نويسنده:مارک‌ج. اشنفلدر ؛ مترجم:سیدمحمدحسین رضوی ؛ مترجم:محسن بلوریان - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 7 -62-9962-964-978 انتخاب
6- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
7- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
8- مبانی بازاریابی ورزشی
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:سوده خمسه ؛ نويسنده:فریده ندیمی - الماس دانش - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 8 -174-189-600-978 انتخاب
9- تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته
نويسنده:اریک‌سی. شوارتس ؛ نويسنده:جسون.دی هانتر ؛ نويسنده:آلن لافلور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -49-6904-600-978 انتخاب
10- بازاریابی در مدیریت ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
به‌اهتمام: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -130-371-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12