لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:مریم عبادی‌آرام - نسیم حیات - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -21-8569-964 انتخاب
2- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی - جام جوان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 2 -01-7811-964 انتخاب
3- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:مریم عبادی‌آرام - نسیم حیات - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -21-8569-964 انتخاب
4- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:مریم عبادی‌آرام - نسیم حیات - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 2250 نسخه - 21000 ریال - 6 -21-8569-964-978 انتخاب
5- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌زاده - جام جوان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3020 نسخه - 6000 ریال - 9 -01-7811-964-978 انتخاب
6- گذری بر معضلات پوست و مو و تاثیر گیاهان بر آنها
نويسنده:بهناز حاجی‌بابایی ؛ نويسنده:لیلا قاسمی ؛ نويسنده:مهدی اسماعیلی‌جدیدی - موسسه همای نسل البرز،آثار سبحان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 43000 ریال - 7 -0-93191-600-978 انتخاب
7- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌زاده - مبین اندیشه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1389 - 15000 نسخه - 21000 ریال - 1 -4-90002-600-978 انتخاب
8- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی - موسسه انتشارات جام جوان - 128 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -01-7811-964 انتخاب
9- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی - چاف - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- راز زیبایی پوست و مو
نويسنده:نصیر جینورلنگرودی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌زاده - مبین اندیشه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1388 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 1 -4-90002-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2