لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (28)
تالیف (42)
ترجمه (18)
تهران (45)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوانان برومندمان را از پلیدی اعتیاد دور نگهداریم
نويسنده:محمدعلی خالدی - سیروان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -1-96099-964 انتخاب
2- راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان
نويسنده:علی‌اکبر ابراهیمی ؛ نويسنده:بیتا آگاهی - پیغام دانش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 6 -28-5971-600-978 انتخاب
3- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: استروئیدها (مواد نیروزا): حقایقی برای نوجوانان و خانواده‌ها
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - (در25جلد ) - جلد 9 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 3 -61-5070-600-978 انتخاب
4- مواد مخدر هرگز!
نويسنده:آنیتا نایک ؛ مترجم:فاطمه زمانی ؛ ويراستار:یکتا سپاهی - نشر پیدایش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 4100 نسخه - 25000 ریال - 4 -087-349-964-978 انتخاب
5- سبب‌شناسی و پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد در جوانان و نوجوانان
نويسنده:کلاید مک‌کوی ؛ نويسنده:لیزا مچ ؛ نويسنده:جیمز اینسیاردی - موسسه‌ نشر دواوین - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 5 -08-7676-964 انتخاب
6- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان: حقایقی برای نوجوانان و خانواده‌ها
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - (در25جلد ) - جلد 15 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 4 -64-5070-600-978 انتخاب
7- راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان
نويسنده:علی‌اکبر ابراهیمی ؛ نويسنده:بیتا آگاهی - پیغام دانش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 6 -28-5971-600-978 انتخاب
8- کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
نويسنده:کارل پیک‌هارت ؛ مترجم:مسعود هومان ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 3 -37-6181-964-978 انتخاب
9- مواد مخدر هرگز!
نويسنده:آنیتا نایک ؛ مترجم:فاطمه زمانی ؛ ويراستار:یکتا سپاهی - نشر پیدایش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -087-349-964 انتخاب
10- مواد مخدر سلاحی برای قتل عام نسل جوان
نويسنده:محمد ایوب‌گنجی - ایوب گنجی - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -2509-06-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6