لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (0)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری ایران: 84 مقاله به قلم 33 پژوهشگر ایرانی
گردآورنده:آسیه جوادی - به‌نگار - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 9 -12-6835-600-978 انتخاب
2- معماری ایران: 84 مقاله به قلم 33 پژوهشگر ایرانی
گردآورنده:آسیه جوادی - به‌نگار - 480 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 3 -14-6835-600-978 انتخاب
3- هویت‌مداری در معماری: مجموعه مقالات
نويسنده:رقیه خبازی ؛ نويسنده:علیرضا نصیری - هنر اول - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -53-7460-600-978 انتخاب
4- سی و چهار مقاله باستان‌شناسی و معماری: مقالات دکتر علی‌اصغر میرفتاح
به‌اهتمام:حسین عالی - عمارت پارس - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1050 نسخه - 250000 ریال - 4 -11-7933-600-978 انتخاب
5- معماری در گذر اندیشه: مجموعه مقالات
نويسنده:رقیه خبازی ؛ نويسنده:علیرضا نصیری - هنر اول - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -44-7460-600-978 انتخاب
6- آتشگهی در خواب آتش‌ها: روزنی بر شهر و معماری در این دیار، این روزگار ...
نويسنده:علی کیافر - کتابکده کسری - 364 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 850000 ریال - 5 -94-6509-600-978 انتخاب
7- مجموعه مقالات هنر بر اساس فهرست ایرج افشار: "جستاری در تاریخ هنر ایران"
به‌اهتمام:محمد عبدلی‌مسینان ؛ به‌اهتمام:راضیه گرکنی - جمال هنر - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 235000 ریال - 4 -98-6884-964-978 انتخاب
8- مجموعه مقالات هنر بر اساس فهرست ایرج افشار: "معماری ایرانی"
به‌اهتمام:محمد عبدلی‌مسینان ؛ به‌اهتمام:راضیه گرکنی - جمال هنر - 702 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 180000 ریال - 0 -96-6884-964-978 انتخاب
9- مجموعه مقالات علمی و تخصصی شهرسازی و معماری استان‌های کشور (کتاب تخصصی شهرسازی و معماری استان‌های کشور)
- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 38000 ریال - 2 -6-95059-964 انتخاب
10- گستره‌های معماری
نويسنده:محمدمنصور فلامکی ؛ ويراستار:مینا لطفی - نشر فضا - 802 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 189000 ریال - 8 -02-5638-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2