لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (13)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌ام
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - 12500 ریال - انتخاب
2- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ به همراه سوالات برای اجرای مسابقات قرآنی در کلیه واحدهای فرهنگی و مدارس "جزء سوم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم کوثر - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 10000 نسخه - 11000 ریال - 7 -53-8487-964 انتخاب
3- قرآن در خانه: آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء سوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 170 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 10000 نسخه - انتخاب
4- قرآن در خانه: آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء سوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 17000 نسخه - انتخاب
5- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء سوم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم کوثر - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 7 -53-8487-964 انتخاب
6- قرآن در خانه: آموزش مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم با شیوه پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء دوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 4000 نسخه - انتخاب
7- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء سوم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم حیات - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -388-492-964-978 انتخاب
8- آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ - جزء 30
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم حیات - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
9- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 164 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 7000 نسخه - 6 -2-93932-964 انتخاب
10- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء دوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 25000 نسخه - 9500 ریال - 6 -2-93932-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3