ابزار وبمستر

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (80)
تاليف (89)
ترجمه (0)
تهران (87)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (89) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1390 - 3000 نسخه - 39000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
2- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1388 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
3- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1389 - 5000 نسخه - 39000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
4- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
5- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1387 - 10000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
6- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1384 - 2500 نسخه - 12000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
7- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
8- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
ایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی ؛ زيرنظر:علی فرازنده‌خالدی - سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 69 سال 1391 - 5000 نسخه - 50000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
9- آشنایی با پروفسور حسابی
امین باباربیع - ذکر،کتابهای ‌قاصدک - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ريال - 3 -488-307-964-978 انتخاب
10- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 50 سال 1389 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]