ابزار وبمستر

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (80)
تاليف (89)
ترجمه (0)
تهران (87)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (89) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 77 سال 1393 - 5000 نسخه - 80000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
2- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1388 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
3- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1389 - 5000 نسخه - 21000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
4- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
5- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1386 - 10000 نسخه - 20000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
6- آشنایی با پروفسور حسابی
امین باباربیع - ذکر،کتابهای ‌قاصدک - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 22000 ريال - انتخاب
7- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 48 سال 1389 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
8- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 52 سال 1389 - 5000 نسخه - 39000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
9- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1385 - 10000 نسخه - 20000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
10- دکتر سیدمحمود حسابی
- مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - 80 صفحه - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]