ابزار وبمستر

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (80)
تاليف (89)
ترجمه (0)
تهران (87)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (89) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1386 - 10000 نسخه - 20000 ريال - 8 -097-422-964 انتخاب
2- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 78 سال 1393 - 5000 نسخه - 80000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
3- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1389 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
4- آشنایی با مشاهیر علم: آشنایی با پروفسور حسابی
امین باباربیع - ذکر،کتابهای ‌قاصدک - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 18000 ريال - 3 -488-307-964-978 انتخاب
5- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 37 سال 1388 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
6- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 51 سال 1389 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
7- دکتر سیدمحمود حسابی
- مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - 80 صفحه - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 نسخه - انتخاب
8- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1389 - 5000 نسخه - 21000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
9- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1387 - 20000 نسخه - 26000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
10- استاد عشق: نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سیدمحمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
سیدایرج حسابی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1388 - 5000 نسخه - 29000 ريال - 5 -097-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]