لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (10)
تهران (11)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورزش بادی بالانس و سالمندان: پدیده تحول در سلامت جسم و روح
نويسنده:بیتا بردبارآذری - سنبله - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -823-392-964-978 انتخاب
2- تجویز ورزش در سالمندان
نويسنده:حمزه بهارلوئی ؛ نويسنده:میثم روستایی - دارخوین - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -279-380-600-978 انتخاب
3- آمادگی جسمانی ویژه سالمندان
نويسنده:پاتریشیا بریل ؛ مترجم:سیدرضا عطارزاده‌حسینی ؛ مترجم:ابراهیم داوودی‌شریف‌آباد - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 5 -0974-02-964-978 انتخاب
4- راهنمای ورزش در سالمندی
نويسنده:نگار آرازشی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 2 -051-318-600-978 انتخاب
5- تمرین و تندرستی در سالمندان (استراتژی‌های برنامه تمرینی)
نويسنده:کی‌ای. ون‌نورمن ؛ مترجم:زهرا سلمان ؛ مترجم:محسن رستمی‌پور - رشد فرهنگ - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -46-8867-600-978 انتخاب
6- آمادگی جسمانی برای سالمندان
نويسنده:پاتریشیا بریل ؛ مترجم:نازیلا رستمی - نشر معیار علم - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 3 -62-6651-964 انتخاب
7- آمادگی جسمانی برای سالمندان
نويسنده:پاتریشیا بریل ؛ مترجم:نازیلا رستمی - نشر معیار علم - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -62-6651-964 انتخاب
8- اوقات فراغت سالمندان و ورزش‌های مناسب سالمندی
نويسنده:محمدحسین قربانی ؛ نويسنده:سیده‌طاهره موسوی‌راد - سخنوران - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -587-455-600-978 انتخاب
9- آمادگی جسمانی ویژه سالمندان
نويسنده:پاتریشیا بریل ؛ مترجم:سیدرضا عطارزاده‌حسینی ؛ مترجم:ابراهیم داوودی‌شریف‌آباد - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 5 -0974-02-964-978 انتخاب
10- تمرینات قدرتی برای افراد سالمند: راهنمای آموزشی برای توسعه برنامه‌های ایمن و موثر
نويسنده:وین‌ال وستکت ؛ نويسنده:تامس بیچل ؛ مترجم:فاطمه پسند - نوید شیراز - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 9 -921-358-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2