لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیمی کربوهیدرات‌های مواد غذایی
نويسنده:رونالد.ای ورولستد ؛ مترجم:علیرضا مبارکی ؛ مترجم:عبدالواحد صفرزائی - صبح انتظار - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 125000 ریال - 8 -0-94203-600-978 انتخاب
2- بیوشیمی جامع ایران (کربوهیدرات‌ها)
نويسنده:هیمن مرادی‌سردره ؛ نويسنده:هاجر شکری‌افرا ؛ زيرنظر:محمدتقی گودرزی - دایان - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 208600 ریال - 3 -2-94301-600-978 انتخاب
3- کربوهیدرات‌ها در تغذیه طیور
نويسنده:اکبر یعقوبفر ؛ ويراستار:رضوان یعقوبفر - اکبر یعقوبفر - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 4 -7983-04-964-978 انتخاب
4- مکمل کربوهیدراتی و ضربان قلب
نويسنده:امین طالب‌الحق‌کاخکی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -134-453-600-978 انتخاب
5- کربوهیدرات‌ها
نويسنده:حسن اسماعیل‌زاده - آوای بیرنگ - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 25000 ریال - 7 -8-91889-600-978 انتخاب
6- کربوهیدرات‌ها در تغذیه طیور
نويسنده:اکبر یعقوبفر ؛ ويراستار:رضوان یعقوبفر - مرز دانش،آبنگاه - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -18-8633-600-978 انتخاب
7- کربوهیدرات‌ها
نويسنده:لوبرت استرایر ؛ نويسنده:جرمی‌مارک برگ ؛ نويسنده:جان‌ال. تیمشکو - اطمینان - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -54-8607-964-978 انتخاب
8- شیمی کربوهیدرات‌های مواد غذایی
نويسنده:رونالد.ای ورولستد ؛ مترجم:اشکان جبلی ؛ مترجم:آزاده رنجبرندامانی - دانشگاه سمنان - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 400 نسخه - 140000 ریال - 8 -19-7065-600-978 انتخاب
9- بیوشیمی کربوهیدراتها
نويسنده:شیده منتصرکوهساری - دانشگاه تهران - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -9393-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1