لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(202)
چاپ مجدد (112)
تالیف (314)
ترجمه (0)
تهران (267)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (314) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی (حقوق جزای عمومی)
نويسنده:محمدمهدی تاتاری ؛ نويسنده:امید توکلی‌کیا - داد و دانش - 264 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -41-6886-600-978 انتخاب
2- قانون جدید مجازات اسلامی
نويسنده:جواد صادقی - آیدین،یانار - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -29-5871-600-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط
نويسنده: بخش پژوهش انتشارات دراک ؛ زيرنظر:عبدالله شمس - دراک - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 9 -4-95958-964-978 انتخاب
4- قوانین خاص کیفری بخش اول
نويسنده: هیات مولفین جی 5 - جی5 - 1504 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 550000 ریال - 0 -341-381-600-978 انتخاب
5- قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط
نويسنده: بخش پژوهش انتشارات دراک ؛ زيرنظر:عبدالله شمس - دراک - 424 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 9 -4-95958-964-978 انتخاب
6- مجموعه قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی، قانون جرامی رایانه‌ای، نظرات شورای نگهبان ...
گردآورنده:بابک فرهی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 536 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -9-90211-964-978 انتخاب
7- قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط
نويسنده: بخش پژوهش انتشارات دراک ؛ زيرنظر:عبدالله شمس - دراک - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 9 -4-95958-964-978 انتخاب
8- 1280 جی‌برگ یادگیری قانون مجازات اسلامی 1
نويسنده: هیات مولفین جی 5 - جی5 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 2 -826-381-600-978 انتخاب
9- شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: حدود
محقق:ابراهیم باقری ؛ زيرنظر:نورالله سلطانی ؛ ويراستار:محمد اسماعیل‌بیگی - نشر قضا - 792 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -220-534-964-978 انتخاب
10- شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مبحث دیات: دیه منافع و جراحات
نويسنده:عباس زراعت ؛ نويسنده:محمدعلی شهرآبادی - جاودانه،جنگل - 436 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -511-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32