لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(198)
چاپ مجدد (108)
تالیف (306)
ترجمه (0)
تهران (259)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (306) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392): همراه با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اعمال آخرین اصلاحات قانون جرایم رایانه‌ای، ...
به‌اهتمام:فهیم مصطفی‌زاده - خرسندی - 448 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -263-114-600-978 انتخاب
2- گفتاری پیرامون مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران و حقوق اسلامی
نويسنده:موسی غلامعلی‌تبار - طلایه - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 8 -50-7602-600-978 انتخاب
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی
گردآورنده:بابک فرهی - طرح نوین اندیشه - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 8 -7-96792-964 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشتمل بر: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ...
گردآورنده:بابک فرهی - طرح نوین اندیشه - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -7-96792-964 انتخاب
5- قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اصلاحات بعدی
- پندارقلم - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 0 -51-8783-600-978 انتخاب
6- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
تدوين:هوشنگ شامبیاتی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 0 -113-193-600-978 انتخاب
7- شرایط تناسب در اکراه رافع مسئولیت کیفری
نويسنده:سیدمحمدعلی منجمی - سخنوران - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -239-455-600-978 انتخاب
8- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) همراه با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اعمال آخرین اصلاحات قانون تشدید...
تدوين:فهیم مصطفی‌زاده - خرسندی - 448 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -263-114-600-978 انتخاب
9- اصل قضایی بودن مجازات‌ها: تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه
نويسنده:رحیم نوبهار - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 140000 ریال - 5 -51-8200-964-978 انتخاب
10- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
تدوين:سیدعباس حسینی‌نیک - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 9 -066-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31