لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (2)
تالیف (17)
ترجمه (9)
تهران (22)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 299000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
2- مبانی جامعه‌شناسی ورزش
نويسنده:عباس شعبانی ؛ نويسنده:حمزه شصتی ؛ نويسنده:سپیده شکری - نوروزی - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 120000 ریال - 3 -169-449-600-978 انتخاب
3- ورزش و مساله هویت ملی
نويسنده:حبیب‌الله فاضلی - تمدن ایرانی - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -35-9959-964-978 انتخاب
4- رهبری تحول‌گرا: هویت و مدیریت اجتماعی
نويسنده:مژگان کریمی‌درچه ؛ نويسنده:احمد مطلبی‌ورکانی ؛ نويسنده:کاوه خبیری - فرهوش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 126000 ریال - 6 -15-8909-600-978 انتخاب
5- ورزش در نگاه نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی
نويسنده:اکبر طالب‌پور ؛ نويسنده:بهرام قدیمی - جامعه‌شناسان - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 300000 ریال - 3 -464-223-600-978 انتخاب
6- جایگاه ورزش در جامعه
نويسنده:سیدرسول مال‌جو - صالحیان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -11-6185-622-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی ورزش (مکاتب و نظریه‌ها)
نويسنده:محمدرضا مهرآئین - جامعه‌شناسان - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 220000 ریال - 6 -351-223-600-978 انتخاب
8- مسائل اجتماعی در ورزش
نويسنده:رونالد بی وودز ؛ مترجم:بهرام قدیمی ؛ مترجم:ساراسادات پوررحمت - جامعه‌شناسان،روش‌شناسان - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 670000 ریال - 5 -501-223-600-978 انتخاب
9- جذابیت‌های اجتماعی بدمینتون
نويسنده:علیرضا الهاکی ؛ نويسنده:آرزو شناور ؛ نويسنده:ونوس الهاکی - کتاب عقیق - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -57-7953-600-978 انتخاب
10- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب ،ورزش - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 350000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3