لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (2)
تالیف (18)
ترجمه (9)
تهران (23)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مزایای اجتماعی، اقتصادی و سلامتی مشارکت ورزشی شهروندان
نويسنده:سیدجلال عسگری ؛ نويسنده:فرشاد تجاری - نشر شهر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -649-238-964-978 انتخاب
2- نگاهی به تنیس روی میز با هدف توسعه و تعالی
نويسنده:سیدصادق سجادی - آراس - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -50-7682-600-978 انتخاب
3- پویایی‌های گروه (موضوعات معاصر)
نويسنده:مارک‌آر. بیکمپ ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:سعید صادقی‌بروجردی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 6 -089-355-600-978 انتخاب
4- نقش مشارکت ورزشی دانش‌آموزان
نويسنده:پروین شایگان‌فرد - دانش و پژوهش معاصر - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 180000 ریال - 0 -0-96472-600-978 انتخاب
5- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب ،ورزش - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 350000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
6- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 299000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
7- مسائل اجتماعی در ورزش
نويسنده:رونالد بی وودز ؛ مترجم:بهرام قدیمی ؛ مترجم:ساراسادات پوررحمت - جامعه‌شناسان،روش‌شناسان - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 670000 ریال - 5 -501-223-600-978 انتخاب
8- مبانی جامعه‌شناسی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:بهرام قدیمی ؛ نويسنده:المیرا گوزل‌زاده ؛ نويسنده:زهرا چهارباغی - جامعه‌شناسان - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 290000 ریال - 0 -452-223-600-978 انتخاب
9- جامعه‌شناسی ورزش
نويسنده:ژاک دوفرانس ؛ مترجم:عبدالحسین نیک‌گهر - توتیا - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 4 -19-6894-964 انتخاب
10- جایگاه ورزش در جامعه
نويسنده:سیدرسول مال‌جو - صالحیان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -11-6185-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3