لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذری بر شعر آلمانی
نويسنده:علی غضنفری - کتاب‌سرا - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-5840-49-X انتخاب
2- شعر و شهود: تفسیر هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هلدرلین، نیچه، ریلکه، برشت، باخمان ....
گردآورنده:محمود حدادی - پژواک کیوان - 410 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 45000 ریال - 4 -10-8727-964 انتخاب
3- شعر آلمانی از آغاز تا امروز
نويسنده:علی غضنفری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 780 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200 نسخه - 500000 ریال - 6 -147-253-600-978 انتخاب
4- شعر آلمانی از آغاز تا امروز
نويسنده:علی غضنفری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 786 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -147-253-600-978 انتخاب
5- شعر آلمانی از آغاز تا امروز
نويسنده:علی غضنفری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 6 -147-253-600-978 انتخاب
6- در وقفه‌ی میان درختان؛ برف! (صد سال شعر آلمانی زبان) "دوزبانه" آلمانی - فارسی
گردآورنده:علی عبداللهی - انجمن شاعران ایران - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5 -31-8514-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1