لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (97)
تالیف (130)
ترجمه (75)
تهران (180)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (169)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای هنر رنگ‌آمیزی اعداد جادویی
نويسنده:مریم‌سادات عبدالان - نیکبن - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -14-7113-600-978 انتخاب
2- یادگیری اعداد برای کودکان
نويسنده:فاطمه هادی‌نژاد - اطایب - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -23-6727-600-978 انتخاب
3- آموزش اعداد 1
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 7 -189-252-600-978 انتخاب
4- مجموعه‌های اعداد
نويسنده:مصطفی کنجوری ؛ ويراستار:احمد کنجوری - اردی بهشت جانان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 800 نسخه - 8 -0-96853-964 انتخاب
5- آموزش اعداد
گردآورنده:زرین رحیم‌بخش - مه - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600 نسخه - 6 -92-5908-964-978 انتخاب
6- آشنایی با اعداد
شاعر:سیده‌سکینه صفری ؛ تصويرگر:روناک ایرانپور - انجام کتاب - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 2 -212-415-964-978 انتخاب
7- یادگیری اعداد فارسی با رنگ‌آمیزی
نويسنده:عطیه زیواز - چشمه روان - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -0-94946-600-978 انتخاب
8- اعداد
مترجم:آرزو باقری - آریا نوین - 6 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -20-5951-600-978 انتخاب
9- آموزش اعداد 1
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 7 -189-252-600-978 انتخاب
10- آموزش اعداد 2
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور - بین‌المللی آبرنگ - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 3 -190-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21