لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(585)
چاپ مجدد (902)
تالیف (1484)
ترجمه (3)
تهران (1387)
شهرستان (100)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (268)

تعداد یافت شده (1487) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن کامل قانون تجارت با اصلاحات جدید شامل قوانین: تجارت، اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ...
گردآورنده:غلامرضا حجتی‌اشرفی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 222 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 2 -84-5986-964 انتخاب
2- حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه اموال
نويسنده:محمود عرفانی - جنگل،جاودانه - 344 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -315-981-964-978 انتخاب
3- قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13 قانون تجارت الکترونیکی، آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات ...
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 82 سال 1388 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 4 -77-8786-964-978 انتخاب
4- حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری
نويسنده:ربیعا اسکینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 12000 نسخه - 40000 ریال - 0 -142-530-964-978 انتخاب
5- حقوق تجارت بین‌الملل در رویه قضایی ایران
گردآورنده:فرهاد پیری ؛ مقدمه:حمیدرضا نیک‌بخت - جاودانه،جنگل - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -503-158-600-978 انتخاب
6- لایحه تجارت
گردآورنده: پژوهشکده حقوق شهر دانش - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 424 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 0 -32-7077-600-978 انتخاب
7- قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 51 سال 1385 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 0 -20-8786-964-978 انتخاب
8- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، قانون و آئین‌نامه پولشویی، قانون تجارت الکترونیکی، ...
نويسنده:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 118 سال 1391 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 1 -035-104-600-978 انتخاب
9- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:محمد دمرچیلی ؛ نويسنده:علی حاتمی ؛ نويسنده:محسن قرائتی - دادستان،کتاب آوا - 1024 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 2050 نسخه - 165000 ریال - 0 -0-91316-600-978 انتخاب
10- مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری (داخلی - بین‌المللی): قوانین، اساسنامه‌ها، اعلامیه‌ها، معاهدات، کنوانسیون‌ها، مقررات، آئین‌نامه‌ها
مترجم:حسین اسماعیل‌نسب - مجد - 718 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -559-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 149