لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (28)
تالیف (69)
ترجمه (26)
تهران (77)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای آزمون‌های فیزیولوژی ورزشی: راهنمای انجمن علوم ورزشی وفعالیت‌های ورزشی بریتانیا
نويسنده:ادوارد.ام وینتر ؛ نويسنده:آندرو.ام جونز ؛ نويسنده:آر. سی. ریچارد داویسون - دانشگاه مازندران - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 89000 ریال - 5 -29-6545-600-978 انتخاب
2- اندازه‌گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:تدای. بوام‌گارتنر ؛ نويسنده:آندرو.اس جکسون ؛ نويسنده:متیو.تی ماهار - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 742 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -686-530-964-978 انتخاب
3- فاکتورهای آمادگی جسمانی و آزمون‌های ارزیابی آن "با بیش از 60 آزمون ورزشی"
مترجم:حسین گل‌دشتی ؛ مترجم:آمنه بحرینی ؛ مترجم:ابراهیم گل‌دشتی - ماهابه - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -3-90050-600-978 انتخاب
4- مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک غواصان در دوره‌های مختلف آماده‌سازی
نويسنده:بهزاد نظری - سیمین - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 9 -41-6779-964-978 انتخاب
5- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌ بدنی
نويسنده:تیمور درزابی ؛ نويسنده:مهدی نبوی‌نیک ؛ نويسنده:حسین نبوی‌نیک - حتمی - 458 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 292000 ریال - 2 -061-355-600-978 انتخاب
6- 101 آزمون ارزیابی عملکرد ورزشی
نويسنده:برایان مکنزی ؛ مترجم:ولی‌اله کاشانی ؛ مترجم:محمود شیخ - حتمی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -20-6904-600-978 انتخاب
7- آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی
نويسنده:ویویان اچ هیوارد ؛ مترجم:احمد آزاد ؛ مترجم:محمدرضا حامدی‌نیا - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 498 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 1 -934-530-964-978 انتخاب
8- تناسب اندام
نويسنده:فاطمه قاسمی - جوانان موفق - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -2-91439-600-978 انتخاب
9- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:رسول حمایت‌طلب - علم و حرکت - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -88-5547-964-978 انتخاب
10- آزمونهای کاربردی در ورزش (عضلانی، عصبی، فیزیولوژی)
نويسنده:مرتضی احمدی ؛ نويسنده:فرشاد غزالیان ؛ نويسنده:سیدحسین علوی - حفیظ - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 2 -93-8623-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10