لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (7)
تالیف (8)
ترجمه (16)
تهران (22)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 400000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
2- تمرین‌های توان‌‌افزا در ورزش
نويسنده:دیوید سندلر ؛ مترجم:رضا نوری ؛ مترجم:امین فرزانه‌حصاری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -41-5051-600-978 انتخاب
3- 101 تمرین چابکی
نويسنده:پاتریک مک‌هنری ؛ مترجم:جول رایتر ؛ مترجم:سیدنعمت خلیفه - صموتی - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -06-5679-600-978 انتخاب
4- دانش مربیگری
نويسنده:بهزاد نوشادی - توپ - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 130000 ریال - 9 -11-7350-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی تمرین
نويسنده:گرگوری‌پی وایت ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:نوید لطفی - دانشگاه گیلان - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 2 -030-153-600-978 انتخاب
6- سرعت در ورزش
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:نیکو خسروی ؛ مترجم:داود حومنیان‌شریف‌آبادی - عصر انتظار - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -19-5751-600-978 انتخاب
7- دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظر تا عمل)
نويسنده:آلیسون مکانل ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:علی صمدی - حتمی - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 799000 ریال - 3 -093-355-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی تیپرینگ
مترجم:پژمان معتمدی ؛ مترجم:سیدصدرالدین شجاع‌الدین ؛ مترجم:ابراهیم برارپور - حکیم هیدجی - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -86-5877-600-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
نويسنده:مجید کاشف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -830-530-964-978 انتخاب
10- کاهش بار و کار تمرین و رسیدن به قله آمادگی برای اجرای حداکثر
نويسنده:اینیگو مشگیگا ؛ مترجم:نصرت‌الله شهبازپور - نرسی - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -39-5028-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3