لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (15)
تهران (20)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینهای توانی
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:امیر رشیدلمیر ؛ مترجم:احمد ابراهیمی‌عطری - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -1648-02-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
نويسنده:مجید کاشف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 6 -830-530-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 400000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
4- یادگیری و مراحل آموزش مهارت‌های ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 111000 ریال - 0 -265-335-600-978 انتخاب
5- تمرین‌های توان‌‌افزا در ورزش
نويسنده:دیوید سندلر ؛ مترجم:رضا نوری ؛ مترجم:امین فرزانه‌حصاری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -41-5051-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزشی ویژه مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 496 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -07-5319-600-978 انتخاب
7- سرعت در ورزش
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:نیکو خسروی ؛ مترجم:داود حومنیان‌شریف‌آبادی - عصر انتظار - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -19-5751-600-978 انتخاب
8- دانش مربیگری
نويسنده:بهزاد نوشادی - توپ - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 130000 ریال - 9 -11-7350-600-978 انتخاب
9- 101 تمرین چابکی
نويسنده:پاتریک مک‌هنری ؛ مترجم:جول رایتر ؛ مترجم:سیدنعمت خلیفه - صموتی - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -06-5679-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
نويسنده:مجید کاشف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -830-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3