لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاتمی در پاریس
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 9 -289-350-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1