لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاتمی در پاریس
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 9 -289-350-964 انتخاب
2- یک رییس جمهور ده هنرمند
نويسنده:حسین فرخی - آرش‌مهر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -4-94007-964 انتخاب
3- زنان در آئینه اصلاحات: مجموعه‌ی سخنرانی‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌های ریاست محترم جمهور، ... خاتمی درباره زنان
تهيه و تنظيم: مرکزامورمشارکت‌زنان - برگ زیتون - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 6 -28-5681-964 انتخاب
4- هزاره گفت‌وگو و تفاهم: گزارش سفر حجت‌الاسلام والمسلین سیدمحمدخاتمی به سازمان ملل متحد
- نشر رسانش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 3 -3-92154-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1