لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات تنیس روی میز
نويسنده:زهرا اصغری - طنین دانش - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 190000 ریال - 2 -96-8319-600-978 انتخاب
2- آموزش تکنیک و تاکتیک در تنیس روی میز
نويسنده:غلامرضا توتونچی - نوید - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 9 -506-358-964 انتخاب
3- تنیس روی میز (تکنیک، تاکتیک، تمرین) همراه با قوانین 2016
نويسنده:یوسف یاوری ؛ نويسنده:رسول فرجی ؛ نويسنده:مهدی بشیری - طنین دانش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -6-94965-600-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات بین المللی تنیس روی میز 2008 - 2007 (انگلیسی - فارسی)
مترجم:حمیدرضا صباغیان ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا حجازیان - نگار نور - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -06-2595-964-978 انتخاب
5- قوانین و مقررات بین‌المللی تنیس روی میز 2008 - 2007 (انگلیسی - فارسی)
نويسنده: فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز ؛ مترجم:حمیدرضا صباغیان ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا حجازیان - نگار نور - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -06-2595-964-978 انتخاب
6- آموزش تکنیک‌های تنیس روی میز (از مبتدی تا پیشرفته)
نويسنده:رضا نیک‌بخش ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -0459-10-964-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات بین‌المللی تنیس روی میز
نويسنده: فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز ؛ مترجم:حمیدرضا صباغیان - تیمورزاده نوین - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 495000 ریال - 4 -03-6971-622-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات تنیس روی میز 2008 - 2009
نويسنده:سیما لیموچی - علم و حرکت - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 9 -98-5547-964-978 انتخاب
9- تنیس روی میز: اصول اولیه آموزش
نويسنده:نسیم حیدری ؛ نويسنده:خیدان حاتمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 8 -72-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1