ابزار وبمستر

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تاليف (10)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (10) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- دولت مدرن در ایران
گردآورنده:رسول افضلی - موسسه انتشارات دانشگاه مفید - 498 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 50000 ريال - 1 -14-8092-964 انتخاب
2- بحران تعارض فرهنگی
علی اکبری ؛ ويراستار:حکیمه زارع - گنج علم - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 1 -9-98379-600-978 انتخاب
3- دولت در ایران: نقدی بر نظریه "شیوه تولید آسیایی" کارل مارکس
بابک امیرخسروی - اختران - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 550000 ريال - 5 -072-207-964-978 انتخاب
4- دولت در ایران: نقدی بر نظریه "شیوه تولید آسیایی" کارل مارکس
بابک امیرخسروی - اختران - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 550000 ريال - 5 -072-207-964-978 انتخاب
5- الزامات سیاست در عصر ملت - دولت
احمد زیدآبادی ؛ ويراستار:فرشاد مزدرانی - نشر نی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ريال - 4 -580-185-964-978 انتخاب
6- الزامات سیاست در عصر ملت - دولت
احمد زیدآبادی - نی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -580-185-964-978 انتخاب
7- الزامات سیاست در عصر ملت - دولت
احمد زیدآبادی ؛ ويراستار:فرشاد مزدرانی - نی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ريال - 4 -580-185-964-978 انتخاب
8- الزامات سیاست در عصر ملت - دولت
احمد زیدآبادی ؛ ويراستار:فرشاد مزدرانی - نی - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ريال - 4 -580-185-964-978 انتخاب
9- تحول حقوق عمومی در انقلاب مشروطه
محسن امینی‌نژاد - سنجش و دانش - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 180000 ريال - 5 -572-469-600-978 انتخاب
10- تحول حقوق عمومی در انقلاب مشروطه
محسن امینی‌نژاد ؛ بابک باصری - سنجش و دانش - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 180000 ريال - 5 -572-469-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]