لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (3)
تالیف (23)
ترجمه (7)
تهران (20)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استعدادیابی و استعدادپروری در ورزش
نويسنده:ریچارد فیشر ؛ نويسنده:بیلی ریچارد ؛ مترجم:فرناز ترابی - نشر علوم ورزشی - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 9 -13-6467-600-978 انتخاب
2- مبانی نظری و فرآیند استعدادیابی ورزشی
نويسنده:خسرو ابراهیم ؛ نويسنده:محسن حلاجی - بامداد کتاب - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 49000 ریال - 4 -28-8131-964-978 انتخاب
3- آنتروپومتری کاربردی در ورزش
نويسنده:اکبر سازوار ؛ نويسنده:محمدحسین نظری‌نژاد ؛ ويراستار:مهرداد عنبریان - دانشگاه ملایر - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -9-95258-600-978 انتخاب
4- آزمون‌های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته‌های مختلف ورزشی
نويسنده:رضا قراخانلو ؛ نويسنده:محمدرضا کردی ؛ نويسنده:عباسعلی گائینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 8 -93-5605-964 انتخاب
5- آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش
نويسنده:سیده‌سمیه ژاله‌معصومی ؛ نويسنده:محمدالیاس انصاری‌نیا ؛ نويسنده:سمیه عباس‌زاده - گیوا - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -14-8095-600-978 انتخاب
6- استعدادیابی در ورزش
نويسنده:اسفندیار خسروی‌زاده ؛ نويسنده:علی خسروی‌زاده - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0162-02-600-978 انتخاب
7- استعدادیابی در دو و میدانی: مقدمه‌ای بر استعدادیابی دوومیدانی به صورت سیستماتیک با تاکید بر دوهای استقامت و صحرانوردی
نويسنده:هادی نوبری ؛ نويسنده:توکل رحیمی ؛ ويراستار:بابک نورانی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -130-355-600-978 انتخاب
8- اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی، آمادگی جسمانی و رشته‌های ورزشی
نويسنده:جیمزاس. بوسکو ؛ نويسنده:ویلیام‌اف. گوستافسون ؛ مترجم:غلامرضا سراج‌زاده - بامداد کتاب - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -056-206-964-978 انتخاب
9- آزمون‌های ارزیابی عملکرد
نويسنده:برایان مکنزی ؛ مترجم:مهدی خلیل‌ارجمندی ؛ مترجم:مرتضی ابراهیم‌زاده - دانشیاران ایران - 150 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -44-7859-600-978 انتخاب
10- استعدادیابی ورزشی
نويسنده:بنفشه محمدی - علم و حرکت - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 1 -55-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3