لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (42)
تالیف (51)
ترجمه (81)
تهران (112)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (45)

تعداد یافت شده (132) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - اندیشه‌آور - 510 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 59000 ریال - 5 -7-94959-964 انتخاب
2- آناتومی عمومی
نويسنده:علی والیانی - کنکاش،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، معاونت پژوهشی - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -17-8342-964 انتخاب
3- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 6 -024-496-964 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - حیدری - 536 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 449000 ریال - 5 -25-8532-600-978 انتخاب
5- اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
نويسنده:ژیلیان‌ام. کینگ ؛ نويسنده:دیوید کوستانس ؛ مترجم:جمشید درویش - دانشگاه فردوسی مشهد - 170 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 6 -27-6335-964 انتخاب
6- آناتومي باليني اسنل 2019: اندام
نويسنده:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:مرتضی غلامی‌نژاد - کتاب ارجمند - 256 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 450000 ریال - 7 -922-200-600-978 انتخاب
7- آناتومی اندام فوقانی، اندام تحتانی
نويسنده:بهرام الهی - جیحون - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1385 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 3 -81-6534-964 انتخاب
8- آناتومی مور 2005 تنه برای دانشجویان رشته پزشکی، توانبخشی و دانشجویان تخصصی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:فردین عمیدی - صبورا - 654 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 300 نسخه - 198000 ریال - 1 -22-6342-600-978 انتخاب
9- آناتومی سیستماتیک 1
نويسنده:علی‌اکبر امیری ؛ نويسنده:امیرعباس اسدبیگی ؛ نويسنده:میدیا مرادیان - نورا - 155 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 500000 ریال - 4 -67-6645-600-978 انتخاب
10- آناتومی بالینی: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - اندیشه‌آور - 754 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 3 -8-94959-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14