لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (2)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (12)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاسیسات سرمایشی برای نگهداری مواد غذایی
نويسنده:ابراهیم دینسر ؛ مترجم:نیره شمشیری - یزدا - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 50000 ریال - 0 -26-5058-600-978 انتخاب
2- مرجع جیبی سردخانه
نويسنده:محمدحسین دهقان - یزدا - 336 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -378-165-600-978 انتخاب
3- طراحی سردخانه
نويسنده:برایان‌آر. بکر ؛ نويسنده:برایان‌ای فریک ؛ مترجم:بیژن شادپی - یزدا - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 450000 ریال - 4 -156-165-600-978 انتخاب
4- سردخانه: تونل انجماد = Cold store
طراح:فرزاد منصوری‌یزدی ؛ گرافيست:مهرداد منصوری‌یزدی ؛ ويراستار:فرهاد منصوری‌یزدی - برادران منصوری - 2 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5 -4-90749-600-978 انتخاب
5- نصاب و تعمیرکار سردخانه‌های فریونی
نويسنده:علی میاح - مطبوعات دینی - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -006-145-600-978 انتخاب
6- نصاب و تعمیرکار سردخانه‌های فریونی
نويسنده:علی میاح - مطبوعات دینی - 386 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 7 -032-145-600-978 انتخاب
7- سردخانه زیر صفر درجه = Cold store
طراح:فرزاد منصوری‌یزدی ؛ گرافيست:مهرداد منصوری‌یزدی ؛ ويراستار:فرهاد منصوری‌یزدی - برادران منصوری - 2 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5 -4-90749-600-978 انتخاب
8- طراحی سردخانه‌ها سیستم‌های تبرید
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌نائینیان ؛ ويراستار:مصطفی مافی ؛ ويراستار:سیدمصطفی موسوی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -21-6383-600-978 انتخاب
9- تاسیسات مواد غذایی
نويسنده:ابراهیم دینسر ؛ مترجم: واحد ترجمه نشر برگا - برگا - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 130000 ریال - 6 -41-6641-600-978 انتخاب
10- سردخانه
نويسنده:بیژن شادپی - برگا - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 6 -32-6551-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2