لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (38)
تالیف (2)
ترجمه (54)
تهران (52)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 500 نسخه - 120000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
2- خود در روانشناسی اجتماعی
گردآورنده:روی‌اف. بامیستر ؛ مترجم:رضا پورحسین ؛ مترجم:محمد سلیمی - سخن - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 290000 ریال - 6 -766-372-964-978 انتخاب
3- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - کاروان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 7 -42-7033-964 انتخاب
4- چگونه به ورزش فکر کنیم
نويسنده:دیمن یانگ ؛ مترجم:سما قرایی ؛ ويراستار:علیرضا اکبری - هنوز - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -41-6047-600-978 انتخاب
5- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
6- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - کاروان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 7 -42-7033-964 انتخاب
7- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
8- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - کاروان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -42-7033-964 انتخاب
9- ما همه یک معجزه‌ایم: چگونه از طریق درک همزمانی‌ها مطمئن شویم مسیر درستی را برای زندگی‌مان انتخاب کرده‌ایم
نويسنده:جین‌شینودا بولن ؛ مترجم:ناهید سپهرپور - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -43-6268-600-978 انتخاب
10- عزت نفس (Self esteem)
نويسنده:سیما قزلباش ؛ نويسنده:مریم خسروی ؛ نويسنده:طاهره طلوعی‌پورلنجوانی - موجک - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -37-8307-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6