لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (35)
تالیف (32)
ترجمه (9)
تهران (39)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -0019-12-964-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر
نويسنده:شهلا اعزازی - روشنگران و مطالعات زنان - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 964-5512-62-X انتخاب
3- جامعه‌شناسی تاریخی خانواده
نويسنده:مارتین سگالن ؛ مترجم:حمید الیاسی - نشر مرکز - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 800 نسخه - 169000 ریال - 0 -652-305-964-978 انتخاب
4- صله الرحم و قطیعتها
نويسنده:سیدحسن طاهری‌خرم‌آبادی ؛ نويسنده:مرتضی حائری‌یزدی ؛ مصحح:محمد حسینی‌کاشانی - جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی - 127 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 500 نسخه - انتخاب
5- لوی استروس
نويسنده:ادموند لیچ ؛ مترجم:حمید عنایت - خوارزمی - 205 صفحه - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
6- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -0291-12-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر
نويسنده:شهلا اعزازی - روشنگران و مطالعات زنان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 964-5512-62-X انتخاب
8- چهل حدیث پیوند خویشاوندی
نويسنده:ناصر باقری‌بیدهندی - زائر - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 3 -058-180-964-978 انتخاب
9- خویشاوندی و صله ارحام
نويسنده:مصطفی غریب‌شاه - قلم علم - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -95-8804-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر
نويسنده:شهلا اعزازی - روشنگران و مطالعات زنان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 964-5512-62-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5