لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (37)
تالیف (32)
ترجمه (11)
تهران (41)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -0019-12-964-978 انتخاب
2- درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی
نويسنده:محمدصادق فربد - پشوتن - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 5 -31-7136-964 انتخاب
3- انسان درعصر توحش
نويسنده:رید تولین ؛ مترجم:محمود عنایت - هاشمی - 698 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2250 نسخه - 110000 ریال - 9 -20-7199-964-978 انتخاب
4- صله الرحم و قطیعتها
نويسنده:سیدحسن طاهری‌خرم‌آبادی ؛ نويسنده:مرتضی حائری‌یزدی ؛ مصحح:محمد حسینی‌کاشانی - جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی - 127 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 500 نسخه - انتخاب
5- جامعه‌شناسی تاریخی خانواده
نويسنده:مارتین سگالن ؛ مترجم:حمید الیاسی - نشر مرکز - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1100 نسخه - 39000 ریال - 964-305-652-X انتخاب
6- درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی
نويسنده:محمدصادق فربد - دانژه - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 64000 ریال - 6 -48-7932-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر
نويسنده:شهلا اعزازی - روشنگران و مطالعات زنان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 964-5512-62-X انتخاب
8- جامعه‌شناسی تاریخی خانواده
نويسنده:مارتین سگالن ؛ مترجم:حمید الیاسی - نشر مرکز - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1000 نسخه - 62000 ریال - 0 -652-305-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 500 نسخه - 125000 ریال - 4 -0578-12-964-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - سروش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 3 -718-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5