لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (12)
تالیف (6)
ترجمه (25)
تهران (23)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وقت خوابه، بابا!
نويسنده:دیو هکت ؛ مترجم:رضی هیرمندی - با فرزندان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -95-7243-600-978 انتخاب
2- ماجراهای من و بابام:‌ بابای خستگی‌ناپذیر
نويسنده:شی سو ؛ مترجم:هادی کاظمی‌پور ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - آواگران - 24 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 115000 ریال - 9 -62-6678-622-978 انتخاب
3- بابای من!
نويسنده:ماتیودو لوبیه ؛ نويسنده:ماری آبینه ؛ نويسنده:گنائل بوله - نوشته - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 4 -48-9990-964-978 انتخاب
4- ماجراهای من و بابام: من می‌خواهم بابا باشم
نويسنده:شی سو ؛ مترجم:هادی کاظمی‌پور ؛ ويراستار:شهلا انتظاریان - آواگران - 24 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 115000 ریال - 6 -63-6678-622-978 انتخاب
5- عشق ما بابا
نويسنده:جن برنستین ؛ نويسنده:مایک برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1500 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
6- مسابقه
نويسنده:فاطمه شهبا ؛ ويراستار:طیبه شجاعی ؛ تصويرگر:مرجان برومند - گرا - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2500 نسخه - 36000 ریال - 7 -97-6841-600-978 انتخاب
7- وقت خوابه، بابا!
نويسنده:دیو هکت ؛ مترجم:رضی هیرمندی - با فرزندان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -95-7243-600-978 انتخاب
8- بابای من!
نويسنده:ماتیودو لوبیه ؛ نويسنده:ماری آبینه ؛ نويسنده:گنائل بوله - نوشته - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -48-9990-964-978 انتخاب
9- خرسی، دوستت دارم، همین جوری که هستی!
نويسنده:ویرجینیا میلر ؛ مترجم:فاطمه ستوده - پنجره - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -043-222-964-978 انتخاب
10- خرسی، دوستت دارم، همین جوری که هستی!
نويسنده:ویرجینیا میلر ؛ مترجم:فاطمه ستوده - پنجره - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 4 -043-222-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4