لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (5)
تالیف (22)
ترجمه (9)
تهران (27)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تمرینات قدرتی = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: strength
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 6 -042-398-600-978 انتخاب
2- کاملترین مجموعه تمرینات اسلینگ: تمرینات معلق برای تمام قسمت‌های بدن
نويسنده:آندرس برگت ؛ نويسنده:لنارت کروهن-هانسن ؛ مترجم:سجاد عارفی‌نیا - علم و حرکت - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 6 -89-5543-600-978 انتخاب
3- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: انعطاف‌پذیری = Total body resistance exercises suspension training course: flexibility
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 1 -047-398-600-978 انتخاب
4- تغذیه و ورزش مناسب برای کنترل وزن و تندرستی
نويسنده:بی‌دان فرانکس ؛ نويسنده:ادوارد هاولی ؛ نويسنده:یوروک ایریبوز - بامداد کتاب - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -002-206-964-978 انتخاب
5- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: بوت کمپ و طناب 2 = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: boot camp ropes & straps 2
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 6 -039-398-600-978 انتخاب
6- توان انفجاری و قابلیت پرش برای تمام رشته‌های ورزشی
نويسنده:تادیوس استارزینسکی ؛ نويسنده:هنریک سزانسکی ؛ مترجم:پدیده بلوری‌زاده - علم و حرکت - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -54-5543-600-978 انتخاب
7- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: تیم‌های ورزشی = ‏‫Total body resistance exercises suspension training course: team sports
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 8 -048-398-600-978 انتخاب
8- TRX: Make your body your machine
نويسنده:محمداحسان هاتف ؛ نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 164 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -64-5080-600-978 انتخاب
9- تغذیه و ورزش مناسب برای کنترل وزن و تندرستی
نويسنده:بی‌دان فرانکس ؛ نويسنده:ادوارد هاولی ؛ نويسنده:یوروک ایریبوز - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -002-206-964-978 انتخاب
10- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: کتلبل 2 = ‏‫‫Total body resistance exercises suspension training course: kettlebell 2‬‬
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی - آیندگان - 62 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 223000 ریال - 0 -044-398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4