لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20407)
چاپ مجدد (13191)
تالیف (33408)
ترجمه (190)
تهران (26267)
شهرستان (7331)
كودك و نوجوان (3898)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (33598) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکوفه‌های گیلاس
نويسنده:محمد بکائی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 8000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
2- مهمان مامان (داستان بلند)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - نشر نی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 2800 ریال - 1 -244-312-964 انتخاب
3- آیینه سرخ
نويسنده:حسن احمدی - پیام آزادی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5500 نسخه - 190 ریال - 1 -054-302-964 انتخاب
4- در تاریکی: مجموعه داستانهای کوتاه
نويسنده:محمود بدرطالعی - نشر نشانه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده: ماهیگیر و غول دریا
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 7200 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
6- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده: افسانه علی و انیس
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 7200 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
7- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده: حدیث غانم پسر ایوب
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - 132 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 5 سال 1375 - 7200 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
8- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده: دو نجیب‌زاده پاکدامن
- پاییز - 132 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 3 سال 1375 - 7200 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
9- پریزاد
نويسنده:عیسی غریبی‌کلیبر ؛ ويراستار:علی کاتبی ؛ ويراستار:احمدعلی ساعت‌نیا - مرکز فرهنگی‌ آبا - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 نسخه - 12000 ریال - 1 -93-5610-964 انتخاب
10- قصه‌های شاهنامه
ويراستار:احمد کریمی ؛ اقتباس گر:اکرم محرابی - نشر پیمان - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -09-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3360