لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2351)
چاپ مجدد (2838)
تالیف (3298)
ترجمه (1891)
تهران (4263)
شهرستان (926)
كودك و نوجوان (5127)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (5189) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- م‍رد ح‍ق‌ن‍ش‍ن‍اس‌: ی‍ک‌ داس‍ت‍ان‌ از م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌
بازنويسي:سیدماشاءالله عالی‌پیام ؛ نقاش:قاسم دربندی - گلبرگ - 16 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1362 - 7000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
2- م‍رد ح‍ق‌ن‍ش‍ن‍اس‌: ی‍ک‌ داس‍ت‍ان‌ از م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌
بازنويسي:سیدماشاءالله عالی‌پیام ؛ نقاش:قاسم دربندی - گلبرگ - 16 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1363 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
3- مشهورترین ژنرال دنیا
نويسنده:ژانت کارتر ؛ نويسنده:میشل فورمن ؛ مترجم:مرتضی بختیاری - انجام کتاب - 40 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1363 - 10000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
4- برای اینکه ماهیها نمیرند
نويسنده:حسن عبدالله ؛ مترجم: شجاعی ؛ نقاش:حلمی تونی - محراب قلم - 12 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 10000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
5- برای اینکه ماهیها نمیرند
نويسنده:حسن عبدالله ؛ مترجم:سیدمهدی شجاعی ؛ نقاش:حلمی تونی - محراب قلم - 8 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 20000 نسخه - 40 ریال - انتخاب
6- ماهیگیر و دریا
نويسنده:عظیم خلیلی ؛ نقاش:نیره تقوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 صفحه - چاپ 4 سال 1363 - 50 ریال - انتخاب
7- مرد حق‌نشناس: یک داستان از مثنوی مولوی برای کودکان
بازنويسي:سیدماشاءالله عالی‌پیام ؛ نقاش:قاسم دربندی - گلبرگ - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - 120 ریال - انتخاب
8- طوطی و بازرگان: مثنوی مولوی
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی - ابتکار - 22 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 550 ریال - انتخاب
9- قصه‌های ازوپ
بازنويسي:عبدالرحمن رزندی - ایران یاد - 36 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1364 - 20000 نسخه - 170 ریال - انتخاب
10- قهرمان
نويسنده:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:اکبر نیکان‌پور - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - 24 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 30000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 519